Visitart 20150305

Årets nätverkare 2015

Visitart“Vår affärspartner Jöran Lindkvist från Visitart Scandinavia AB blev idag utsedd till ÅRETS NÄTVERKARE 2014 i Lomma kommun.

På torsdag nästa vecka får Jöran mottaga utmärkelsen i samband med Lomma kommuns näringslivskväll.

Jöran har ett mångårigt engagemang på många plan och i många organisationer. I BNI-Öresund har han varit med sedan starten 2010 och varit en av de som bidragit till den utveckling och framgång som affärsteamet idag upplever.

Motiveringen lyder:

Jöran Lindkvist har ett stort engagemang i andra människor. Hans sätt att vara skapar långsiktiga relationer och bygger tillit, två av de absolut viktigaste komponenterna i ett trovärdigt nätverkande. Hans eget företagande såsom webdesigner baseras på just mötet mellan människor.

Jöran har varit och är verksam i flera för Lomma viktiga nätverk där han aktivt knyter samman näringslivet med kulturlivet och föreningslivet. Jöran var bland annat med och utvecklade Lomma Event där han under flera år projektlett Toner vid Borgeby Slott, ett stort kulturevenemang med många aktörer där kulturbegreppet utmanats. Just nu är Jöran ordförande i föreningen. Han har sedan starten av Centrumföreningen Lommastråket fungerat som centrumutvecklare och hjälpt åtskilliga näringsidkare och fastighetsutvecklare att lära känna varandra – och kanske framförallt fungerat som en kontaktskapare mellan kommun och näringsliv. Jöran har dessutom tagit flera namnkunniga konstnärer till Lomma såsom ordförande i konstföreningen.

Oavsett sammanhang, ser Jöran hela tiden möjligheten att knyta ihop människor och verksamheter – en förebild för BNI’s så viktiga motto Givers Gain!

STORT GRATTIS JÖRAN!”